JUDr. Ľubomír Polák (1957)

Právnicke vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981, kde získal aj titul doktor práv v roku 1985. Je členom Slovenskej advokátskej komory a aktívne sa podieľa na jej činnosti.

Od roku 1981 vykonáva advokátsku prax. V roku 1990 založil súkromnú advokátsku kanceláriu POLÁK & PARTNERS. Má rozsiahle znalosti v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vedenia obchodných a občianskych sporov a v oblasti práva nehnuteľností.

 

 

JUDr. Patrik Polák (1982)

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2005. V roku 2006 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv. Je členom Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2005 pracuje v advokátskej kancelárii.

K jeho znalostiam patrí právo nehnuteľností, konkurz a reštrukturalizácia, obchodné spoločnosti, analýzy právnych vzťahov a akvizície.

Jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk

 

Profil     :    Partneri     :     Kontakt     :    Odkazy     :    Hlavná stránka