Profesijné organizácie
Slovenská advokátska komora
Notárska komora SR
Slovenská komora exekútorov
Slovenská komora daňových poradcov
Slovenská komora audítorov
Medzinárodné združenie advokátskych komôr (IBA)
Združenie amerických advokátskych komôr (ABBA)

Právne a ekonomické informácie
JASPI - zákony, znalci, tlmočníci, prekladatelia
Zbierka zákonov SR
Eur-lex
Obchodný register
Živnostenský register
Portál daňovej správy SR

 

 

 

 

Profile     :    Partners     :     Contact     :    Links