Kancelária POLÁK & PARTNERS bola založená v roku 1990. Sídlo kancelárie je v meste Senica na západnom Slovensku, avšak svoje služby poskytuje na celom území Slovenskej republiky. Prístup je možný prostredníctvom diaľnice z Prahy, Viedne, Budapešti a Bratislavy výjazd Kúty.

Klientom ponúka právne služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností, akvizícií, konkurzu a reštrukturalizácie, analýz právnych vzťahov podnikateľských subjektov a dedičského práva.

Spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami v Rakúsku, Nemecku, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických a Izraeli.

Ďalej spolupracujeme s miestnym notárskym a exekučným úradom, takže služby pre klientov vybavujeme komplexne.

Právne služby poskytuje aj v anglickom a nemeckom jazyku.

 

HLAVNÉ PRÁVNE OBLASTI ČINNOSTI:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Právo nehnuteľností
 • Akvizície
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Dedičské právo
 • Analýzy
 • Obchodné spory
 • Občianske spory
 • Autorské práva

 

 

Profil     :    Partneri     :     Kontakt     :    Odkazy     :    Hlavná stránka